Fagdagen «Next Level» – Maksimal styrke, muskelvekst, idrettsernæring, prestasjonsfremmende kosttilskudd og programdesign & oppfølingsstrategier («The art of applying the science»)

Fagdagen «Next Level» har som formål å gi deg spennende, oppdatert, forskningsbasert kunnskap og nye svar på hvordan trening og kosthold bør legges opp for å gi optimal effekt for ulike treningsmål

Kunnskapen du får her er relevant for deg som jobber med trening og/eller kostholdsveiledening eller har stor egeninteresse og vil lære mer. Dagen starter med en kort sekvens om basal muskelfysiologi og biokjemi før det videre bygges på med styrketrenings- og ernæringstemaer. Fagdagen etterstreber å gi nyanserte svar og stimulere til resonnering og diskusjon rundt mange spørsmål, deriblant: Hvordan bør vi trene og spise for å oppnå maksimal styrke og muskelvekst, samtidig som vi skal dekke grunnleggende behov og ha god helse? Hvilke strategier bør ligge til grunn når fettmassen skal reduseres og man samtidig har andre trenings eller prestasjonsmål som skal oppnås? Hvordan bør vi systematisk jobbe for å individtilpasse anbefalinger? Hvilke praktiske tiltak kan vi hente ut fra ny og spennende forskning innen trening og ernæring for å fremme bedre resultater? Hvordan håndtere og «troubleshoote» når progresjon flater ut? Hvordan skal vi forholde oss til de store individuelle forskjellene som finnes i respons av samme tiltak applisert på forskjellige personer?

Fagdag om styrketrening og ernæring (Oslo 25 august 2018 kl. 09:00 – 17:00)

Klikk her for å registrer din plass
Påmeldinger er bindende

Hvem det passer for

Foredraget passer for personlige trenere, ernæringsfysiologer, terapeuter og andre fagpersoner med trenings/ernæringsbakgrunn eller interesse. Det legges stor vekt på en engasjerende, pedagogisk og forståelig presentasjon.

Kurstidspunkt og varighet

Fagdagen avholdes i et konferanserom i sentrum av de respektive byene det arrangeres i. Dagen har en varighet på ca. 8 timer, og starter kl 09.00 og er ferdig mellom kl 17.00-17.30

Innenfor både styrketrening og ernæring eksisterer det visse prinsipper som må ligge til grunn for å gi effekt. Under disse prinsippene finnes det et hav av metoder, der noen er betydelig mer effektive og helsemessig forsvarlig enn andre. Temaene som diskuteres går i dybden og blir supplert med eksempler, slik at teorien skal gi mening i praksis. Fagdagen vil også inkludere praktiske temaer slik som styrketreningsteknikk og øvelsesutvalg for konkrete treningsmål. Her vil en kombinasjon av bruk av teori, film, bilder og demonstrasjon gi innblikk i viderekommende kunnskap om hvordan styrkeøvelser bør tilpassessammenhengen de benyttes i og personen som utfører dem. I tillegg vil du få innblikk i hvordan du bør gå frem for å «analysere» styrker og svakheter i styrkeøvelser, hvordan du skal tolke det du ser, og til slutt hva du skal gjøre med det. «One size does not fit all» når det kommer til trening og ernæring for konkrete mål – noe av det viktigste å ha god kunnskap om er hvordan du bør tilpasse de store variablene slik som (for trening):

 • Treningsvolum/mengde for maksimal styrke og muskelvekst
 • Frekvens for maksimal styrke og muskelvekst
 • Intensitet
 • Tempo og hastighetsbasert styrketrening for maksimal styrke
 • Øvelsesvalg for ulike mål (frivekter vs apparater og effektforskjeller mellom disse)
 • Bevegelsesutslag og leddspesifikk styrke
 • Periodisering for maksimal styrke og/eller muskelvekst

For ernæring:

 • Energimengde og energitilgjengelighet
 • Fordeling og optimalisering av makronæringsstoffer og timing av disse
 • Matvarekvalitet og strategier for å dekke behov for mikronæringsstoffer
 • Ernæringsmessige tilpasninger for å fremme ønskede adaptasjoner
 • Ernæring & søvn for optimal restitusjon
 • Prestasjonsfremmende kosttilskudd
 • Tilpasning til personlige preferanser og strategier for god etterlevelse

Her finnes det mye detaljkunnskap som kan bidra til ekstra gode resultater og samlet utgjøre en stor forskjell. Mye av denne kunnskapen er underkommunisert. For å etterstrebe og tilpasse de nevnte forholdene best mulig til forskjellige personer, krever det at du jobber analytisk og strategisk. Dette gjør imidlertid jobben med å gi oppfølging og/eller utforme anbefalinger  langt mer spennende. Samtidig som detaljkunnskap kan være av stor betydning må det heller ikke bommes på helt grunnleggende elementer, og derfor er det en kontinuerlig diskurs gjennom fagdagen om den potensielle betydningen av ulike tiltak som er under lupen. Hvordan alle variabler bør tilpasses og hvilke anbefalinger som er best avhenger i stor grad av treningsnivå. Gjennom fagdagen får du god innsikt i spekteret av anbefalinger fra mosjonist til svært viderekommende og hvordan dette vurderes.

Fagdagen består av ca. 4 timer om styrketrening (litt utholdenhetstrening og hvordan kombinere best mulig dekkes også) og ca. 4 timer om ernæring/idrettsernæring. I tillegg er det en spørsmåls- og diskusjonsrunde ved avslutning. Du får tilsendt foredraget, fulltekst av alle vitenskapelige artikler som er diskutert, et valgfritt treningsprogram og diverse maler og verktøy til disposisjon i etterkant i PDF-format.

Fagdagen ble for første gang avholdt i Oslo i starten av februar etter flere måneders forberedelse. Tilbakemeldingene var svært gode. Jeg  har også fått flotte konstruktive tilbakemeldinger om at tempoet til tider gikk fort, og at det kunne vært flere pauser. Dette skal forbedres ved neste anledning.

BONUS: Du får 3 måneders gratis tilgang, til Webcoaching.no med et gratis program («Gjennomtrent 1.0», «Crosstraining» eller «Powerbuilding») inkludert til en verdi av 899 kr!

De siste 4 årene har jeg studert ernæring og idrettsernæring. Jeg er utdannet personlig trener, sports nutritionist, har ISSN Dipoma i Sport & Exercise Nutrition. I november 2017 ble jeg ferdig med min mastergrad i idrettsernæring («Sport & Exercise Nutrition») v/ Middlesex University i London, England, der jeg det siste halve året i samarbeid med Norges Idrettshøgskole har jobbet med mitt eget forskningsprosjekt om effekter av koffein på styrke og kraftutvikling på sterke kvinner. Resultatene av prosjektet presenteres også kjapt under fagdagen. Med stadig bedre forståelse, mer kunnskap, og 7 år praktisk erfaring med oppfølging av både mosjonister og toppidrettsutøvere innen trening og ernæring, mener jeg dette foredraget tilfører god, praktisk anvendelig fagkunnskap, presentert på en engasjerende måte. Fagdagen er forskningsbasert og mye av innholdet handler nettopp om å se på og diskutere studier og dets styrker og svakheter . «Evidensbasert» er en term som er mye brukt (og misbrukt). Å jobbe «evidensbasert» betyr ikke (slik jeg tolker begrepet) at man utelukkende jobber/gir informasjon basert på forskningsartikler og lukker øynene for alt annet; å være en evidensbasert praktiker betyr at du forstår forskningen innenfor et gitt fagfelt og kan kontekstualisere og implementere den i praksis, men også se begrensninger. Dette kombinert med tilpasninger til individuelle behov og din erfaring er etter mitt syn den beste måten vi kan etterstrebe å jobbe etter for å ha størst suksessrate. Dette samlet utgjør «EBP» – Evidensbasert praksis.

Bestill din kursplass

Fagdag om styrketrening og ernæring (Oslo 25 august 2018 kl. 09:00 – 17:00)

Klikk her for å registrer din plass
Påmeldinger er bindende

Denne fagdagen skal gi deg

Bedre innsikt

Gi deg godt dokumentert, forskningsbasert kunnskap om effektive strategier for å endre kroppssammensetningen (fordeling av muskelmasse og fettmasse), og forståelse for tiltak som har god dokumentasjon for å være effektive for «avanserte»/viderekommende personer

Verktøy

Det legges stor vekt på å lære vekk prinsipper og verktøy som skal sikre deg bedre forståelse og et bærekraftig forhold til trening og kosthold. Forskning på strategier for optimal etterlevelse (som er avgjørende for resultater over tid) gjennomgås

Økt kompetanse

Ny kunnskap er viktig, men like viktig er det å forstå forskningen som utgjør det nåværende kunnskapsgrunnlaget. Gjennom å kombinere dybtgående gjennomgang av nøkkelliteratur og diskutere både nye data og mulige hypoteser for fremtiden, ønsker jeg å stimulere til refleksjon omkring fagfeltene- og temaene som presenteres

Utviklingsressurser

Fagdagen tar for seg en omfattende mengde litteratur. Som følge av at enkelte temaer på nedprioriteres av hensyn til tid, får du store mengder med relevant faginformasjon, nyttige verktøy for oppfølging (maler, kalkulatorer m.m) for videre utvikling i etterkant av fagdagen

Har du spørsmål eller ønsker å melde på en større gjeng med deltakere? Send mail til martin@martinnorum.no