FAGOPPDATERING OM TRENING OG ERNÆRING FOR HELSE- OG PRESTASJON

NYHET! Fagoppdateringen for deg som vil ha den nyeste kunnskapen. Bedre forståelse? Større fremgang med treningen din? Interessert i en faglig oppdatering for å gi bedre veiledning til andre? Hent ut nytt og nyttig fra denne fagoppdateringen der formålet er praktisk rettet kunnskap forklart på en forståelig måte.
Få plasser ledig – registrer din plass nå! 

REGISTRER DIN PLASS NÅ!

Oslo 13. feb kl 17-21.00: Fagoppdatering om trening og ernæring for helse- og prestasjon

Klikk her for å registrer din plass
Påmeldinger er bindende

Mye ny og praktisk relevant forskning er blitt publisert i 2019. Denne fagoppdateringen har til hensikt å formidle noe av det mest spennende og praktisk nyttige som er kommet av ny litteratur det siste året. Det er en ambisiøs oppgave, ettersom det publiseres flerfoldig tusenvis av artikler hvert år innenfor temaene fagoppdateringen er rettet mot – trening og ernæring i et helse- og pretasjonsperspektiv. Det er ikke mulig å få med seg alt som til en hver tid kommer av ny kunnskap, heller ikke for fagnerder. En av mine hovedjobber er å være faglig ansvarlig for to mindre norske treningskjeder, hvilket gir meg en større anledning enn mange andre til å følge med, samtidig som jeg, kanskje ikke overraskende eller ukjent, er veldig interessert. Noe av denne interessen kommer frem i det offentlige gjennom Sterkere Podkast. Det er likevel noen hundre studier jeg har fanget opp og lagret gjennom 2019 som jeg ikke har presentert tidligere. Noen av disse har stukket seg frem som ekstra interessante. Enkelte har også gjort oppfatningene mine innenfor de aktuelle områdene annerledes enn tidligere. Fagoppdateringen blir på mange måter en fremleggelse av hva jeg selv har lært i 2019. Presentasjon av dette vil garantert stimulere til interessante diskusjoner i plenum. Kvelden avsluttes nemlig med en Q&A (spørsmålsrunde).

«Det jeg liker med foredragene jeg har deltatt på av Martin, er hans gode formidling av faktabasert kunnskap samtidig som han setter funnene nyansert i kontekst. Fremfor å gi uttrykk for at noe er helt rett eller helt galt, gir han flere verktøy jeg har fått bruk for og retningslinjer jeg vet er dypt forankret i forskning på området. Jeg blir motivert av å lære mer om ting jeg kan gjøre for å forbedre hvordan jeg trener og spiser. Jeg har ikke tid til å følge med godt nok selv, og da er det fint å kunne dra på foredrag for det siste» – Fredrik Gustavsen

                            


Trenings- og ernæringslære oppfattes (og kan helt klart være) ganske innviklet. En del litteratur krever rett og slett at man har god forståelse for både basalfag som fysiologi, terminologi innen feltet, relevante metoder/protokoller, statistikk m.m. Det er ikke enkelt, heller ikke for meg, å gjøre gode analyser av alt dette. Samtidig kommer man ofte veldig langt (både for helse og prestasjon) med forholdsvis enkle prinsipper og retningslinjer å gå etter. Denne fagoppdateringen vil inneholde temaer og gjennomgang av ny kunnskap som både er av enkel og mer avansert karakter; noe vil være «overfladisk» gjennomgang av funn, mens annet stoff får en dypere gjennomgang. Fellestrekket vil likevel være at det vil formidles så forståelig som mulig.  Forskning/kunnskap/erfaring går aldri ut på dato. Derfor vil også noe bakgrunnskunnskap introdusere hvert tema for å sette nye funn i kontekst og for å forklare hva som er nytt.

NB: Du får tilsendt foredraget med alle slides, samt fulltekst til alle studier som er omtalt i etterkant av gjennomføringen. Som følge av at større mengder informasjon gjennomgås, kan det være kjekt å kunne gå tilbake og se på detaljer i presentasjonen senere. Du får også med en oversikt over praktiske verktøy, tester og digitale systemer jeg har funnet nyttige fra 2019, samt en oversikt over studier fra 2019 som ikke fikk plass i fagoppdateringen, men som kan være interessante å lese.

REGISTRER DIN PLASS NÅ!

Oslo 13. feb kl 17-21.00: Fagoppdatering om trening og ernæring for helse- og prestasjon

Klikk her for å registrer din plass
Påmeldinger er bindende

Hvem det passer for

Alle som er interessert i temaet. Både interesserte mosjonister, trenere, ernæringsfysiologer og andre fagpersoner kan få utbytte av arrangementet. Det legges stor vekt på en engasjerende, pedagogisk og forståelig presentasjon

Kurstidspunkt og varighet

Foredraget avholdes i et konferanserom i Oslo sentrum 13 februar: kl 17.00-21.00

DU SKAL SITTE IGJEN MED

Oppdatert kunnskap

Verktøy

Nye perspektiver

Utviklingsressurser

Har du spørsmål eller ønsker å melde på en større gjeng med deltakere? Send mail til martin@martinnorum.no